Molenzorg
navigatie Ruiselede, West-Vlaanderen
Rosmolen van Sint-Pietersveld
Foto: Marnix Bogaert, Marke, 05.08.2015
Naam Rosmolen van Sint-Pietersveld
Ligging Bruggesteenweg 128
8755 Ruiselede
Geo positie 51.089176, 3.344241
Eigenaar Vlaams Gewest
Gebouwd Voor 1907
Type Buitenrosmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Achtzijdig bakstenen gebouw, pannendak
Gevlucht/Rad Verwijderd
Inrichting Verwijderd
Toestand Volledig bewaard gebouw, enkele pannen verdwenen
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
05.03.2001
Molenaar Geen
Openingstijden Op aanvraag
Ten Bruggencatenr. 51984

Beschrijving / geschiedenis

Middenin een weide achter de kapel, buiten de omheining, werd voor 1907 een rosmolen gebouwd. Het bestaat uit een achthoekig, bakstenen gebouwtje onder pannen.

De toestand is de laatste jaren zeer erg verslechterd. Terwijl in 2009 slechts enkele dakpannen verdwenen waren, blijven in 2015 nog slechts muurgedeelten over en is het dak ingestort.

Lieven DENEWET

Het Sint-Pietersveld en de Zande

In 1242, in het verslag van de rondreis van bisschop Walter van Marvis, wordt het gebied vermeld als wastinam Sancti Petri. Op dit heidegebied werden o.a. plaggenzoden gewonnen. Duidelijke aanwijzingen of er ook turf gestoken werd, zijn er niet. Na de eerste ontginning vanaf 1770 werd op deze uithoek van de huidige gemeente Ruiselede in 1849 gestart met een Ecole de Réforme, een hervormingsschool voor wezen, bedelaars, landlopers en straatkinderen (nu Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg De Zande). Naast deze instelling voor jonge delinquenten is ook nog een Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) met een omvangrijke melkveestapel, waar een beperkt aantal gedetineerden tewerk gesteld zijn.

Groot complex gelegen op het Sint-Pietersveld van de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand leefgroep "De Zande", voorheen het Rijksopvoedingsgesticht (nrs. 130-132), het Penitentiair Landbouwcentrum (nr. 128) en bezoekerscentrum (nr. 134). Oorspronkelijk in 1836 opgericht als suikerfabriek. In de 20ste eeuw werd de school verder uitgebreid.

De hoofdvleugel in neoclassicistische stijl is beschermd bij K.B. van 14/10/1976, tegelijk wordt de omgeving beschermd als landschap. Uitbreiding van de bescherming met de belangrijkste gebouwen en verruiming van het beschermde landschap bij M.B. van 05/03/2001.

M. Braet, Rusleda 900 jaar. Een kroniek 1106-2006, in Oud Ruysselede, jg. 23, 2006, nr. 4, p. 164-165, p. 190, 200-202.
L. Caerels, Herinneringen uit mijn kinder- en jeugdjaren. Deel 1: Tot aan de bezetting in 1914, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 11, nr. 1, 1994, p. 45-56.
L. Caerels, Herinneringen uit mijn kinder- en jeugdjaren. Deel 2: Bezet gebied 1914-1918, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 11, nr. 3, 1994, p. 111-120. 
J. Cornilly, Monumentaal West-Vlaanderen, Beschermde monumenten en landschappen in deprovincie West-Vlaanderen. Deel 1. Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Brugge, 2001, p. 209.
R. De Brabandere, De ontginningsgeschiedenis van het Bulskampveld en het Sint-Pietersveld, in: 'Wreeck geen quaedt, maer dwing tot goed, 150 jaar Gemeenschapsinstelling 1849-1999', Ruiselede - Tielt, 1999, blz. 34-38
A. Ryserhove, Bulskampveld en Lippensgoed, in: Bos en Beverveld, jrg. 7 (1972), blz. 7
G. Deguffroy, Ruiseleedse kapellen en kruisen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 12, nr. 3, 1995, p. 91-152.
G. Deguffroy, Ruiseleedse voetschrepers, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 10, nr. 1, 1993, p. 32-37
A. Verhoustraete,, De rondreis van Walter de Marvis, bisschop van Doornik, in 1242, in: Appeltjes van het Meetjesland, jrg. 12 (1961), blz. 238-239
G. Deguffroy, J. Depredomme, Ruiseleedse plaatsnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 10, nr. 4, 1993, p. 186.
J., Depredomme, Luchtfoto van Sint-Pietersveld, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 3, nr. 2, 1986, p. 123-124.
P. Mommerency, Zo is Doomkerke. Een historisch overzicht samen met het ontstaan en de groei van de parochie, Hertsberge, 1976, p. 70
R. Stock, De leefwereld van Sint-Pietersveld tussen 1900 en 1914, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 3, nr. 2, 1986, p. 125-134.
P. Vandepitte (ed.) e.a., Wreeck geen quaedt, maar dwing tot goed. Het Sint-Pietersveld, kruispunt van historische en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen, Tielt, 1999.
P. Van Vlaenderen  & M. Vranckx2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, 2008.
Inventaris bouwkundig erfgoed. http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/90462
A. Ryserhove, Bulskampveld en Lippensgoed, in: Bos en Beverveld, jrg. 7 (1972), blz. 7
R. De Brabandere, De ontginningsgeschiedenis van het Bulskampveld en het Sint-Pietersveld, in: 'Wreeck geen quaedt, maer dwing tot goed, 150 jaar Gemeenschapsinstelling 1849-1999', Ruiselede - Tielt, 1999, blz. 34-38.

Overige foto's

transparant

Rosmolen van Sint-Pietersveld

Foto: Marnix Bogaert, 05.08.2015

Rosmolen van Sint-Pietersveld

Foto: Lieven Denewet, 18.07.2009

Rosmolen van Sint-Pietersveld

Foto: Lieven Denewet, 18.07.2009


Laatst bijgewerkt: zaterdag 2 januari 2021
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Rosmolen van Sint-Pietersveld, Ruiseledehomevorige paginaNaar Verdwenen Molens