Molenechos's Homepage Molenechos.org

Kuurne, Vlaanderen - West-Vlaanderen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Torremolen, Grote Molen, Oliemolen van Kuurne Frans, Molen Dobbelaere
Ligging
Brugsesteenweg 13
8520 Kuurne
westzijde ervan
nabij de Ringlaan
Kuurne Frans
kadasterpercel B951
Vlaanderen - West-Vlaanderen
toon op kaart
Gebouwd
voor 1758 / na 1775
Verdwenen
ca. 1904, onttakeld / 1987, sloop romprestant
Type
Staakmolen, later stenen stellingmolen
Functie
Oliemolen, later ook korenmolen
Database nummer
4612
© Romprestant. Foto Luc Devliegher, 1984.

Beschrijving / geschiedenis

De Torremolen (naar het uitzicht), de Oliemolen van Kuurne Frans (naar de ligging) of molen Dobbelaere (naar de uitbater-olieslager) was aanvankelijk een staakmolen op torenkot en later een stenen stellingmolen, ingericht als olieslagerij.
Hij stond aan de westzijde van de Brugsesteenweg, nabij de Ringlaan omheen Kortrijk.

De molen werd voor 1758 gebouwd. We zien ham aangeduid als een staakmolen op torenkot op de Ferrariskaart van ca. 1775.
De helrode bakstenen maten 20,5 x 10 x 5 cm (10 lagen = 59 cm). Na 1834 werd de molen eveneens ingericht om graan te malen.

Eigenaars vanaf 1834
- voor 1834, eigenaar: Dobbelaere Joseph, olieslager te Kortrijk
- later, eigenaar: Dobbelaere-Buysschaert Ferdinand, eigenaar te Kortrijk
- 24.11.1844, erfenis: de weduwe en de kinderen (kinderen: Dobbelaere Marie, zonder beroep te Kortrijk, b) Dobbelaere Eugenie, zonder beroep te Kortrijk, c) Dobbelaere Ferdinand, zonder beroep te Kortrijk, d) Dobbelaere Adolphe, minderjarige te Kortrijk, e) Dobbelaere Leonard, minderjarige te Kortrijk en f) Dobbelaere Nathalie, echtgenote Baert Constant, brouwer te Pittem (overlijden van Ferdinand Dobbelaere)
- 04.01.1849, erfenis: Dobbelaere Ferdinand jr. en zusters (overlijden van de weduwe van Ferdinand Dobbelaere sr.)
- 30.08.1849, verkoop: Dobbelaere Alfons en zusters (notaris Crouckhants)
- 16.05.1877, verkoop: Yserbyt Franciscus en deelhebbers, koopman te Kuurne (notaris Lagae)
- 12.10.1899: Yserbyt-Deblanc Frans, handelaar te Kuurne
- 27.07.1904, erfenis: de weduwe (voor 5/8 vruchtgebruik) en kind Marie-Rose (voor 1/4 naakte eigendom en 1/8 naakte eigendom) (overlijden van Frans Yserbyt).
- 17.11.1904, verkoop: a) Verfaillie-Van Houtte Gustaaf, steenbakker te Kuurne en b) Callens-Verfaillie Achiel, handelaar te Heule (notaris Verstraete - graan- en oliewindmolen)
- 12.10.1911, erfenis: a) Verfaillie-Van Houtte Gustaaf, steenbakker te Kuurne en b) Callens-Verfaillie Achiel, de weduwe en de kinderen (overlijden van Achiel Callens)
- 22.12.1927, deling: Verfaillie-Van Houtte Jules Gustaaf, landbouwer te Kuurne (notaris Verstraete)
- 11.05.1939, maatschappij: PVBA 'Verfaillie Gebroeders" (notaris Debeer)

Na 1877 werd een stoommachine toegevoegd. Het wiekenkruis werd kort na 1904 afgenomen en de stoommachine werd in 1912 verwijderd. De overgebleven romp werd ingericht als landgebouw. Het onderste gedeelte van de romp werd in 1987 gesloopt. Links van het bedrijf D & C Motors getuigt het kasseiweggetje nog aan de toegang naar de molen. De ingegraven kantsteen van de kollergang van de olieslagerij heeft een diameter van 238 cm.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Melsens J., Geschiedenis en evolutie van de gemeente Kuurne met commentaar over de Leieslag- mei 1940, Brugge, 1959, p. 8-160.
Luc Devliegher, De molens in West-Vlaanderen, Tielt/Weesp, 1984, p. 284(Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9);
Herman Holemans, Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 4. Gemeenten K-L, Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1997;
De beschermde Stokerijmolen, in: Info-Kuurne, 1979, nr. 2, p. 11-12 en 1980, nr. 4, p. 27;
De Stokerijmolen, in: Info Kuurne, 1984, nr. 5, p. 5-15, ill.
Info: Noël Bruneel, 20.06.2013.