Molenzorg

Montenaken (Gingelom), Limburg


Prentkaart G. Sprengers-Reniers. Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Bergmolen
Stenen Molen
Molen Salmon

Ligging
Sint-Rumoldusstraat 41
3890 Montenaken (Gingelom)

Helbornveld
tussen Montenaken en Klein-Vorssen


toon op kaart
Type
Stenen grondzeiler
Functie
Korenmolen
Gebouwd
ca. 1810
Verdwenen
1922, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Bergmolen, Stenen Molen of Molen Salmon was een stenen korenwindmolen aan de Sint-Rumoldusstraat (ter hoogte van het huidige huisnummer 41), op het Helbornveld, tussen Montenaken en Klein-Vorssen.

De molen werd rond 1810 opgericht door de kapucijn Lambert Dehasque.

Het was een stenen grondzeiler met een ajuinvormige kap en een kettingkruiwerk. De boven elkaar geplaatste vensters hadden arduinen omlijstingen. Tot op het einde waren er houten pestelroeden (borstroeden) en het hekwerk van de wieken had een diepe zeeg.

In 1844 was de molen in het bezit van Frans Dehasque, landbouwer te Wezeren. In 1863 was Cesar Beyns, landbouwer te Montenaken, de eigenaar. Zijn kinderen verkochten de molen in 1872 aan Theofiel Roberti-Germeau, die hem in 1892 doorverkocht aan molenaar Jan Vangrootel-Stappers.
In 1897 kocht Alfons Mondus, kandidaat-notaris te Borgloon, de molen om hem reeds een jaar later te verkopen aan molenaar Ferdinand Salmon-Hognoulle.

Deze brak de windmolen in 1922 af en kocht in 1924 de nog bestaande watermolen van Nerem te Montenaken aan (zie aldaar). De windmolen werd vervangen door een mechanische maalderij die nog in de jaren 1990 in werking werd gehouden door de familie Coenegrachts. Thans is er een brandstoffenhandel (Renaat Coenegrachts) gevestigd.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Veerle Jacobs, "Molens in Sint-Truiden - Gingelom - Borgloon", Tongeren, Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg, 1983.
Werner Smet & Herman Holemans, "Limburgse Windmolens in heden en verleden", Kinrooi, 1981.
A. Kempeneers, "De oude vrijheid Montenaken of historisch en werkelijk afbeeldsel eener vrije gemeente in Haspengouw, vooral sedert de XVIde eeuw tot het einde der XVIIIde, zoo in 't geestelijk als in 't wereldlijcke opzigt", Leuven, 1861, 2 dln.
R. Delmeire: "Montenakense molenecho's", in: Ons Landens Erfdeel. Tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige Kring van Landen, nr. 30, jg. 10 (1987), p. 95-96, ill.
Frans Ringoot, "De molens van Montenaken", Ons Molenheem, XXXV, 2010, 1, p. 18-20.
Medeling van A. Menten aan H. Holemans, 01.04.1980.

Overige foto's

<p>Bergmolen<br>Stenen Molen<br>Molen Salmon</p>

Pentekening A. Menten naar deze prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: donderdag 24 december 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens