Molenzorg

Maldegem, Oost-Vlaanderen


Prentkaart. Opschrift op de voorbalk: P. DE VOS-BLOMME, met aan weerszijden het jaartal 1908
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Vossensmolen
Molen Devos

Ligging
Brielstraat
9990 Maldegem

zuidzijde
hoek Nieuwstraat
400 m Z v.d. kerk
kadasterperceel D234b


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1835, overgebracht uit Maldegem-Tinhoutstraat
Verdwenen
1908, sloop; onderdelen voor andere molen te Maldegem
Beschrijving / geschiedenis

Op de splitsing van de Brielstraat (zuidzijde) met de Landweg, thans deel van de Nieuwstraat, stond  een houten korenwindmolen, zogenaamd "Vossensmolen"

Deze staakmolen werd opgericht in 1836 door Hippoliet D'Hondt uit Brugge. Hij werd dan overgebracht uit een andere plaats in Maldegem, op een hoogte nabij Speyebrug, alwaar de molen in 1756 was opgetrokken.

Opeenvolgende eigenaars:
- 1835, opbouw: D'Hondt Hippoliet, rentenier te Brugge en later te Boekhoute
- 25.04.1875, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Hypolite D'Hondt)
- 25.10.1880, deling: de Schietere de Lophem-D'Hondt Oscar, eigenaar te Brugge (notaris Maenhout)
- 17.06.1895, erfenis: a) de Schietere de Lophem Oscar (voor vruchtgebruik), eigenaar te Brugge en b) (voor naakte eigendom): a) Moles de Bailly Leon, rentenier te Brugge en b) Moles de Bailly Emile, officier te Sint-Kruis, d) Moles de Bailly Alice, echtgenote De Vriese Philogène, koopman te Brugge, d) Moles de Bailly Alfred, koopman te Brugge en e) Moles de Bailly Adolphe, koopman te Brugge (notaris Van Caillie - windmolen met al de draaiende werken)
- 29.08.1905, openbare verkoop: (van naakte eigendom) De Vos-Blomme Pieter, molenaar te Maldegem (notaris Van Caillie - koornwindmolen met al deszelfs roerende en draaiende werken, bij de statie). Het vruchtgebruik blijft aan de Schietere de Lophem Oscar, eigenaar te Brugge)

De voorbalk droeg als opschrift: P. DE VOS-BLOMME met aan weerszijden het jaartal 1908.

In hetzelfde jaar 1908 is de molen ingestort. Onderdelen werden gebruikt voor de herbouw van een andere staakmolen te Maldegem die toevallig ook in 1908 (op 9 april) was ingestort (zie Maldegem - Molen De Vos - II). Een eigenaardige samenloop van omstandigheden...

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

"Het Weekblad voor Oost- West- en Zeeuwsch-Vlaanderen", zondag 12 april 1908, jg. 18, nr. 15, p. 2, kol. 3.
Donderdag voormiddag was men bezig met nieuwe maalsteenen te plaatsen in den molen van den mulder Pieter De Vos, staande nabij de Statie. Om dit werk te kunnen verrichten had men nog al veel zakken graan al den eenen kant van den molen op malkanderen gelegd. Al met eens kantelde den molen en viel op den grond; gelukkiglijk zijn er geene menschenlevens te betreuren. De schade is nog al groot, daar den molen totaal verloren is. Hij is gemaakt in 't jaar 1756 en heeft vroeger jaren nog op den berg gestaan in den sparrebosch nabij Speyebrug. Over een tweetal jaren is den molen openbaar verkocht geworden en dan werd hij dan eigendom van Pieter De Vos.

Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaanderen, 11.04.1908, p. 2.
Donderdag morgend, rond 9 ure, hoorde men eensklaps een gekraak in de richting van de Statiestraat. Iedereen kwam buiten gesprongen en men zag dat de windmolen van Petrus De Vos ingestort was. Er bevond zich op dat oogenblik niemand in den molen, zoodat er geene ongelukken van personen te betreuren zijn. Gansch de molen gelikt nu aan een vormeloozen puinhoop; al het houtwerk, alsook de wieken zijn verbrijzeld en volkomen buiten gebruik. Verscheidene zakken graan, die gereed lagen om gemalen te worden, zijn onder de puinen bedolven. De schade is aanzienlijk en ongelukkig niet verzekerd. De instorting wordt toegeschreven aan den slechten toestand van den staander, waarop de molen in evenwicht hing.

Literatuur

"Het Weekblad voor Oost- West en Zeeuwsch-Vlaanderen", zondag 12 april 1908, jg. 18, nr. 15, P. 2, kol. 3.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Tweede aflevering. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962), p. 26-27.
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 5. Gemeenten M-N", Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2004.
D. Verstraete, "Molens van Maldegem", in: Vrij Maldegem -Katholiek weekblad, 14 mei 1960, nr. 20.
Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, (onuitgegeven werdocumenten).
Van Maldeghem J., Maldegemse straat- en plaatsnamen, Maldegems Erfgoed, deel II, Maldegem, 1980, p.18-20.
A. Willems, "Twintig Windmolens te Maldegem", 3 afl., in: Het Volk, maart-april 1960.
Mailbericht Robert Van Ryckeghem, Sint-Andries, 14.08.2014.
Mailbericht John Verpaalen, Roosendaal, 27.07.2015.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 5 september 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens