Molenzorg

Oosteeklo (Assenede), Oost-Vlaanderen


Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Abdijmolen
Kloostermolen

Ligging
Oosteeklo-Dorp 89
9968 Oosteeklo (Assenede)

zuidzijde
hoek met Molenhoek
700 m ZW v.d. kerk
kadasterperceel C307


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
15de eeuw / 1740
Verdwenen
1949, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Abdijmolen of Kloostermolen was een houten korenwindmolen aan de zuidzijde van Oosteeklo-Dorp (nr. 89), op de hoek met de Molenhoek.

Deze staakmolen werd opgericht voor 1407. Hij was in het bezit van de abdij van Oosteeklo. Deze abdij werd gesticht begin 13de eeuw. In 1577 werd de abdij vernield door de calvinisten en niet meer wederopgebouwd. De communauteit werd in 1585 aan de Oude Houtlei in Gent heringericht, de oude abdijgebouwen in Oosteeklo werden verder als landbouwbedrijven in gebruik genomen en als buitenverblijf van de religieuzen.

De abdijhoeve had in 1545 een oppervlakte van 150 gemeten. Daarin waren de molen en de heide begrepen. Drie jaar later in 1548 lezen we dat de hoeve van het klooster bestaat o.a. uit zowat 200 schapen, 20 melkkoeien, 8 paarden, een rosmeulen (malen voor anderen) en een brouwerij (bier verkopen). Zoals reeds eerder aangegeven kwam er in de tweede helft van de 16e een eind aan de uitbating van de kloostergronden door de zusters. Ze verhuisden naar Gent en vestigden zich daar in een pand in Meerhem. In het jaar 1614 verkocht het klooster de meeste goederen die het bezat te Oosteeklo.

De staakmolen werd in 1740 herbouwd.

We zien de molen aangeduid op de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen, in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844), op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855).

Eigenaars sinds 1830:
- voor 1834, eigenaar: Vercautere-Roegiers Ignace, de weduwe Carolina, te Oosteeklo
- 23.07.1844, deling: Vercoutere Colette, molenarin te Oosteeklo (notaris Van Hecke)
- 04.02.1890, erfenis: Buysse-Stevens Leo, Oosteeklo (overlijden van Colette Vercoutere)
- 24.02.1938, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Leo Buysse).

Rond 20 april 1930 werd een driejarig kind door een slag van een draaiende molenwiek gedood. De toenmalige molenaar was Oscar Buysse.

In 1949 volgde de sloop.

 Lieven DENEWET, Marc DE VLEESSCHAUWER & Herman HOLEMANS

Bijlagen

De Volksstem, 24.04.1930
Smartelijk ongeval te Oost-Eeklo. In het gehucht Molenhoek is een kind van drie jaar door een slag van een molenwiek gedood. De maalder is Oscar Buysse.

Literatuur

De Volksstem, 24.04.1930
Marc De Vleesschauwer, "De (abdij)molen van Oosteeklo: vier eeuwen geschiedenis", in: Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek 44, 1993, p. 155-194; overgenomen in: Heemkundig tijdschrift gemeente Assenede. De twee ambachten II, 1994, 1, p. 42-61.
Marc De Vleesschauwer, "Het kasteel van Oosteeklo: een korte historische schets over het gebouw en zijn bewoners", in: De Twee Ambachten, IV, 3, 1996, p. 49-63.
M. Pieteraerens, "Oosteeklo, Van Beaupré tot Zwijveke, Cisterciënzers in Oost-Vlaanderen (1200-1999), Deel 2, Het Monastieke erfgoed in Oost-Vlaanderen", Gent, 1999, p. 108-117.
De Wilde Bas, "Molens in de vier ambachten, in: De Kraker A.M.J., De Smet M.E.E. & Van Royen H. (red.), Over den vier ambachten. 750 jaar keure. 500 jaar Graaf Jansdijk", Kloosterzande, Deurinck, 1993, p. 433-438.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Tweede aflevering. De arrondissementen Eeklo en Gent, in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen", XV, 1961, 2 (Gent, 1962).
H. Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 6. Gemeenten O-R", Opwijk, 2006, p. 25.

Overige foto's

<p>Abdijmolen<br>Kloostermolen</p>

Detail van deze prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Abdijmolen<br>Kloostermolen</p>

Verzameling Ons Molenheem

<p>Abdijmolen<br>Kloostermolen</p>

In verval. Verzameling Ons Molenheem

<p>Abdijmolen<br>Kloostermolen</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Abdijmolen<br>Kloostermolen</p>

Detail van deze prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 11 december 2021

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens