Molenzorg

Halle (Zoersel), Antwerpen


Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Halmolen
Molen Raeymaekers

Ligging
Halmolenweg
2980 Halle (Zoersel)

kadasterperceel C280 (standaardmolen)
                       C285b (stenen molen)


toon op kaart
Type
Staakmolen, later stenen stellingmolen
Gebouwd
voor 1550 / voor 1600 / 1841
Verdwenen
1584, oorlog / 1841, vervanging / 1939, gedemonteerd / 1940, romp gedynamiteerd
Beschrijving / geschiedenis

Op de Molenheide, aan de huidige Halmolenweg, werd voor 1550 een standaardmolen gebouwd. Die werd in 1584 afgestookt tijdens de godsdiensttroebelen. Hij werd voor 1600 op dezelfde plek herbouwd. We vinden hem vermeld in het Denombrement der Staten van Brabant (1686) en aangeduid op de kaart van E. Frickx (1706). Op de Ferrarsikaart van ca. 1775 wordt hij aangeduid als "Halschen M(olen)", samen met een tweede staakmolen aan de overzijde van de straat. In 1830 hoorde hij toe aan Franciscus Heylen-Van Nueten, molenaar te Oelegem.

Een kadasterdocuemnt van 1831 beschrijft: "houten standert molen hebbende twee paer steenen welke niet gelijktijdig worden gebruykt, hij is in slechten staat en heeft een ongunstige positie verre van de dorpplaets, hij is met een huys en andere eygendommen verhuerd bij contract van de 6de january 1826 aan Petrus Heylen".

Molenaar Franciscus Heylen-Van Nueten brak de versleten houten molen af en bouwde iets verder een stenen stellingmolen. In 1860 werden de weduwe en kinderen van Petrus Leysen-Bollens, renteniers te Zandhoven, de nieuwe eigenaars. Koopman Eugeen Leysen uit Antwerpen kocht de molen aan in 1875. Zijn erfgenamen verkochten hem in 1896 aan Jan Baptist Heylen, molenaar te Oelegem. Molenaar Louis Raeymaekers-Bosschaerts, die de molen huurde, kocht op 1 februari 1923 de molen aan.

Na de verkoop in 1934 aan Van Sichem-De Combe, onderwijzer te Hoboken, werd de molen niet meer gebruikt. De nieuwe eigenaar richtte hem in als woning. In 1939 werden de kap en wieken verwijderd. Het Belgisch leger dynamiteerde de romp in 1940. Er is nog steeds een onnatuurlijke golving in het terrein te zien die de fundamenten nog bedekken.

Literatuur

Herman Holemans & P.J. Lemmens, "Molens van de Voorkempen en van groot-Antwerpen", Nieuwkerken, Ten Bos / Studiekring Ons Molenheem, 1983, p. 58.
Heemkundige Kring Zoersel, "Zoersel historisch. Onder de wieken van Zoerselse molens (3). Halse molens en de grens tussen... Frankrijk en Duitsland!", in: De Grootste Gemene Deler van de gemeente Halle-St. Antonius-Zoersel (uitg. Gemeentebestuur Zoersel), V, 1987, nr. 6, p. 10-11.
Mailbericht Eric Van Peel, 11.01.2012.

Overige foto's

<p>Halmolen<br>Molen Raeymaekers</p>

FoMu - FotoMuseum Provincie Antwerpen, Antwerpen

<p>Halmolen<br>Molen Raeymaekers</p>

Verzameling Ons Molenheem

<p>Halmolen<br>Molen Raeymaekers</p>

Zicht op de vroegere standplaats, tussen de bomen links achter. Foto: Eric Van Peel, 2011.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: donderdag 23 juli 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens