Molenechos's Homepage Molenechos.org Stuur een e-mail

Molenechos 3/2015 Vlaams molentijdschrift Molenechos

45ste Jaargang Nr. 2 ~ april - juni 2017

Inhoudstafel
[foto's titelblad] Red de Molen van Argenteuil in Ohain ! 53
Molenzorg Vlaanderen Colofon / Lidgeld 2017 54
Molenecho's Inhoudstafel 55
www.molenechos.org Nieuws van www.molenechos.org 55
Redactie Vuistregels redactie en correspondenten 103
VERENIGINGSNIEUWS
  MOLENPRIJS VLAANDEREN ALFRED RONSEĀ®
Een initiatief van Molenzorg Vlaanderen vzw
55
MOLENECHOS.ORG
  Nieuws van de Belgische Molendatabase 55
FORUM
Ton Meesters Drie onbekende molens uit de Eerste Wereldoorlog 56
ACTUALITEIT
Lieven Denewet Vlaams minister-president Geert Bourgeois diplomeert nieuwe meester-molenaars 57-60
GESCHIEDENIS & ACTUALITEIT
Simone Velle & Lieven Denewet De redding van de Moulin d'Argenteuil van Ohain in 1959-1962: een initiatief van graaf Paul de Launoit en domeinbeheerder Raymond Velle 61-78
GESCHIEDENIS
Bruno De Stercke De molenaarsfamilie Vandevelde en aanverwanten: van de Vlaamse Ardennen tot het Pajottenland 79-93
TECHNIEK
Oane Visser Praktijk versus theorie (1).
Hoe een molenkruis superieur kan zijn aan een propeller
94-99
MOLENLITERATUUR
Hubert De Weerdt & Luc Cromphout De molens van Galmaarden 100
KUNST & CULTUUR
Jan Delcour Het lied van de kraaiende molenaar 101-102
Paul Drobecq Schilderij van de Westmolen van Stavele 104

Terug naar jaargangenoverzicht

Copyright: © Molenecho's, All rights Reserved.