Molenechos's Homepage Molenechos.org Stuur een e-mail

Vlaams molentijdschrift Molenechos

43ste Jaargang Nr. 1 ~ januari - maart 2015

Inhoudstafel
TITELBLAD
Fragment uit de originele “Estoire de la Guerre Sainte” (einde 12e eeuw) 1
REDACTIONEEL
Molenzorg Vlaanderen vzw is drieledig - Lidgeld 2015 2
Uiterst interessant! Nieuwe visie op de “kruisvaardersmolen van Akko” Aimé Smeyers over de vermeende windmolen bij het beleg van Akko in 1190 3
Vuistregels redactie Molenecho’s 54
VERENIGING
Herman Vanhoutte Pierre Mattelaer, ondervoorzitter van Molenzorg Vlaanderen vzw (1931-2015) 4
BOEKAANKONDIGING
Pierre Mattelaer Christian Devyt, “Molenkroniek West-Vlaanderen 1935-2014” (166 pagina’s) 4-5
ACTUALITEIT & TECHNIEK
Lieven Denewet De Fauconniersmolen van Oordegem kreeg de eerste stalen deelbare molenroeden in ons land 6-14
Molenforum Vl. Steenscherpen op de Vlaamse molenaarscursus 53
Molenzorg Vl. Vlaamse molenactiviteiten in 2015 54
GESCHIEDENIS
Aimé Smeyers “Le premerain molin a vent" ooit in Akko gezien 15-47
Paul Huys Molenadvertenties in de "Gazette van Gend" (jaargang 1793) 48-52
AFFICHE
Molenforum Vl. Europese Molendag in Vlaanderen, zondag 31 mei 2015 55

Terug naar jaargangenoverzicht

Copyright: © Molenecho's, All rights Reserved.