Home | Vlaams Molentijdschrift | Vereniging | Belgisch Molenbestand

Molenecho's, Vlaams tijdschrift voor Molinologie
39ste Jaargang Nr. 4 ~ oktober - december 2011

Belgisch Molenbestand op www.molenechos.org

 

Symbolisch extra dik nummer waarin de ontwikkeling vanaf 2001 wordt geschetst van het Belgisch Molenbestand op www.molenechos.org.
Deze database bevat begin 2012 ruim 1800 bestaande molens. In 2012 worden ook gegevens van verdwenen molens in ons land toegevoegd. De basis hiervoor is de gedigitaliseerde Verzameling Ons Molenheem. Alle toezendingen (teksten en foto's) zijn welkom.

Terug naar jaargangenoverzicht

HomeStuur e-mail