Home | Vlaams Molentijdschrift | Vereniging | Belgisch Molenbestand

Molenecho's, Vlaams tijdschrift voor Molinologie
39ste Jaargang Nr. 3 ~ juli - oktober 2011

Inhoudstafel

 

D. van Alsloot Molenaars op de Grote Markt van Brussel in 1615 [schilderij] 118
Molenecho's Colofon - Lidgeld 2011 (ongewijzigd in 2012) 119
Molenzorg Vlaanderen I.J. de Kramerprijs voor Paul Bauters &
TIMS-Nl. en Vl. nieuwe editie 2012 120-121
L. Denewet & Molendeskundige dr. Stefaan Vroman (1941-2011)
H. Vanhoutte Grote ijveraar voor betere molenrestauraties 121
L. Denewet (inl.) Voorloper van de moderne ontwerpen. Restauratiebestek en plannen
F. Weyers van de staakmolen te St.-Martens-Latem (1973) 122-138
L. Denewet Aanbestedingen voor werken aan molens in België, 2000-2010
II. Indexen 139-164
[Div. fotografen] Restauraties van Vlaamse molens in 2011
[Hoeke, Boorsem, Pittem, Wakken, Sint-Martens-Latem,
Werken, Tielt, Westouter, Lommel, Aaigem]
A. Smeyers De “keers(en) van het Molenaarsambacht in de Brusselse Ommegang 165-171
W. Verleyen & Schrooienfabriek voor olieslagerijen te Deinze (1885-1937) 172-175
L. Goeminne 173
P. Mattelaer Index op Molenecho’s, deel 5 (2003-2007) 175

Terug naar jaargangenoverzicht

HomeStuur e-mail