Home | Vlaams Molentijdschrift | Vereniging | Belgisch Molenbestand

Molenecho's
37ste Jaargang Nr. 3 ~ juli - september 2009

Inhoudstafel

 

D. VANDENBULCKE Twee West-Vlaamse molens in (her)opbouw [foto's] 117
Molenecho's Lidgeld 2009/2010 118
L. DENEWET Terechte hulde voor meesterwerk.
Voorstelling van 'Le Coutant' in Villeneuve-d'Ascq
119
E. DE SAEDELEER Molenaarscursus 2009-2010 van start 120
L. DENEWET Advieszone teruggebracht van 100 naar 50 meter'
Bescherming molenomgeving plots gehalveerd
121-123
E. DE SAEDELEER Bekroning van molenrenaissance na instorting in' 1976
De inhuldiging van de Buysesmolen in Sint-Antelinks
124-129
L. DENEWET In handen van hertogen, de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest' De Gordaalmolen van Tervuren in de steigers 130-139
L. DENEWET De renaissance van twee West-Vlaamse molens [Bikschote, Pittem] 140-141
P. HUYS De watermolen te Sint-Lievens-Houtem door brand vernield in 1607 142-147
P. HUYSWaar bevindt zich Henri Van der Hechts schilderij van de (water)molen
van Sint-Lievens-Houtem (1884)?
147
L. DENEWET Verhouding pachter ' dorpsheer te Lichtervelde
Plichten voor de molenaar van de Konijnholmolen in 1640
148-158
J. DE CLERCQ Vervaardigen, herstellen & scherpen van molenstenen [advertentie] 158
L. GOEMINNE Het kruien van de windmolen 159
L. GOEMINNE Wat is een smoutbalk in een Vlaamse windmolen? 160
A. SMEYERSOver de benamingen van de Luys- en Luizenmolen 161-170
L. GOEMINNE De teerlingen in de voet van een staakmolen 171-173
J. DELCOUR 'Zingende zeilen. 99 molenliederen' [boekaankondiging] 173
VHKB & KVNS Voorstelling van het Klein-Brabants Molenboek 174

Terug naar jaargangenoverzicht

HomeStuur e-mail