Home | Vlaams Molentijdschrift | Vereniging | Belgisch Molenbestand

Molenecho's
35ste Jaargang Nr. 3-4 ~ augustus - december 2007

Inhoudstafel

LD/N. RAES Cichoreimolen te Moorsele: bakermat van het deegwarenconcern Soubry 322
MOLENZORG Molenecho's is drieledig / Contact / Lidgeld 2008 323
Molenzorg vzw werd Molenzorg Vlaanderen vzw 324
Jaargang 2007 telde 379 pagina's.../lidgeld 2008 324
L. DENEWET Ons nieuw bestuurslid Mike Ekelschot uit Antwerpen 325
www.molenechos.org Vlaamse Molengids 2008 325
Molenzorg Vlaanderen Stad Antwerpen zoekt vrijwillig molenaars. 325
L. DENEWET Bij het titelblad: "De molens van Moorsele" [boekaankondiging] 325
R. SIMONS &
Van Bussel verdringt Dekker op Vlaamse molenkruisen! 326-331
M. EKELSCHOT Redding van 't Merelaantje van Alfred Ronse uit Gistel/Slijpe/Londerzeel 332-339
G. PEEL Hout als basisgrondstof in de molenbouw 340-352
A. BRAET Vijf eeuwen molenaars Braet in West- en Oost-Vlaanderen 353-357
P. PYPE &
I. LANGEN
Archeologische sporen van de "Sprietmolen" te Bevere-Oudenaarde 358-360
P. MATTELAER De vroegste vermelding van het woord polder (de "suthpolra" van Ramskapelle, 1142) 361-362
Y. COUTANT De werking en terminologie van een wederosmolen: voorstelling en ... probleemstelling 363-365
L. GOEMINNE Oorsprong en etymologie van de molenaarsterm rijn 366-368
P. HUYS Oude volkswagen over molens en molenaars uit de vroegere D.D.R. 369-375
P. HUYS Bij een dichtbundel van molinoloog Paul Bauters 376-377
G. SOUFFREAU Zeshonderd jaar wind- en watermolens in Oombergen [boekaankondiging] 378
A. VAN GOOL Van billen en kruien. Windmolens in de Kempen [boekbespreking] 378
E. DOTSELAERE Anekdotes bij het allereerste molenaarsexamen in ons land, ingericht door onze vereniging in 1976 379

 

Terug naar jaargangenoverzicht

HomeStuur e-mail