Home | Vlaams Molentijdschrift | Vereniging | Belgisch Molenbestand

Molenecho's
35ste Jaargang Nr. 2 ~ april - juni 2007

Inhoudstafel

R. VAN RYCKEGHEM Rechten en plichten van onze watermolens! [foto Perlinckmolen, Elst] 264
MOLENZORG vzw Molenecho's is drieledig / Contact / Lidgeld 2007 265
L. DENEWET Onderhoudspremie voor maalvaardige molens wordt 80 procent! 266
MOLENZORG vzw Ons nieuw bestuurslid Herman Vanhoutte uit Wevelgem 267
Molenzorg-Molenecho's vzw ' Ereleden 2007 267
A. SMEYERS Ter nagedachtenis van Louis Schul, de laatste Ardense molenmaker. 268
En souvenir de Louis Schul, le dernier charpentier de moulins des Ardennes 268
L. DENEWET De ingehuldigde Moulin de la Marquise te Moulbaix 273
A. BELLEMANS De ingehuldigde Van Hauwermeirsmolen van Massemen 276
E. DE SAEDELEER Feilloos georganiseerd TIMS-Symposium 2007 te Putten 280
K. VAN DEN BOSSCHE Het juridisch statuut van de watermolens in Vlaanderen 284
L. GOEMINNE &
A. BRAET
Schattingen van de wind- en watermolen van Dentergem 304
P. HUYS Molens in 'Het Tolhuis', roman van Paul Janssen 312
P. MATTELAER 'Van tribulum tot rosmolen' van ir. Karel Broes zeer gunstig onthaald 314
P. HUYS Van een bitsige molenaar en een hebzuchtige mulder die allebei gefopt werden
(Twee marktliederen, van J. De Busschere en J. Sadones, uit de late 18e eeuw)
315
De redactie Vloedgolf aan molenuitgaven in het Nederlandse 'Jaar van de Molens' 319
B. CARLIER Opening Hertboommolenmuseum te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek 321

 

Terug naar jaargangenoverzicht

HomeStuur e-mail