Home | Vlaams Molentijdschrift | Vereniging | Belgisch Molenbestand

Molenecho's
33ste Jaargang Nr. 1-2 ~ januari - juni 2005

Themanummer
Evolutie in de zorg voor windmolens in (West-)Vlaanderen

Integraal afgedrukt promotieonderzoek van Fanny Delaey uit Sint-Denijs (Zwevegem) (uitgegeven universitaire thesis, Gent).

Gunter Pertry Ten geleide 4
Linda Van Santvoort Woord vooraf 5
Fanny Delaey Dankwoord 6
  Inleiding 7
  Gebruikte methodiek
9-12
  1. Monumentenzorg, een algemene schets 13-19
  2. Mentaliteitswijzigingen ten aanzien van het     molenpatrimonium 20-34
  3. De molenrestauratiepraktijk 35-53
  4. De molenbiotoop 54-59
  5. Herbestemming 60-65
  Casussen 66-77
  Besluit 78-83
  Bibliografie 84-87
  Bijlagen 88-123

 

Terug naar jaargangenoverzicht

HomeStuur e-mail