Home | Vlaams Molentijdschrift | Vereniging | Belgisch Molenbestand

Molenecho's
29ste Jaargang Nr. 1 ~ januari - maart 2001

Inhoudstafel

 J. Casier Het pompwindmolentje in het Park Casier te Waregem in 1908 [foto] 1
 Molenzorg vzw De verenigde Vlaamse molens openen hun deuren (eerste Vlaamse Molendag) 2
 De Redactie Molen-wenskaarten voor 2001  3-4
 L. Denewet Roeselare, stad van molenbouwers 5
 L. Denewet Voorstel tot bescherming van het Pompmolentje Casier te Waregem [dossier] 6-36
 
 1. Verantwoording
 2. Voorwerp tot aanvraag
 3. De molensite: het Domein Casier (van overstromingsgebied tot gemeentelijk park)
 4. Geschiedenis: de oprichting van het Molentje Casier
 5. Technische aspecten
 6. Bouwfysische toestand en enkele restauratieopties
 7. Vergelijkende studie: geschiedenis en techniek van andere pompwindmolens
  • De standerdmolentjes bij Kempense steenbakkerijen (1880-1940)
  • Windpompen bij Henegouwse steengroeven (18e - 19e eeuw)
  • De exotische kasteelmolen van Oth'e (Luik)
  • Windmolen voor waterbevoorrading van fabriek te Saint-Amand
  • De parkmolen van Kortrijk (1911 - 1940

6
6
7-9

10-11
12-14
15
16-34

18-19

20-21

22
22
23

   
Document 1. Technische beschrijving van pompmolens te Leiden door Simon Stevin, 1589.
Document 2. Plan van een 18e-eeuwse Hollandse houten windpompmolen
Document 3. Technische beschrijving van een stenen windpompmolen te Rouen
Document 4. Plan van een 18e-eeuwse  windpompmolen te Meudon (F)
Document 5. Toestemming van Koning Willem I voor de oprichting van een windmolen om graan te malen, steen te zagen en water te pompen in Bas'cles, 1827.
8. Dank en steunbetuigingen
24

25

26-31

32

33-34

35-36

 J. Delcour &
 L.Denewet
Het bestek van Alfred Ronse van de Luizenmolen te Anderlecht - II 37-49
 P. Huys Twee molengedichten van Emile Verhaeren ("Le Moulin" & "Le Meunier") 50-52
 P. Huys De molenstenen van de tijd... (Julien Gracq) 53
 P. Huys Een Gents molenraadsel (ca. 1700) 53
W. Van den Branden & L. Goeminne
"Van zAdelsteen tot Zetelkruier" (deel 2) als een "Groot Volkomen Molenboek" voor Vlaanderen...
1. Voorstelling - 2. Bespreking.
54-55
 P. Mattelaer Een nieuw Brits-Iers historisch & technisch molenboekje 56
 K. Broes Verplaatsing van een Engelse standerdmolen door 86 ossen! 57
 Losse bijlagen 1. Paul Bauters, Van zAdelsteen tot Zetelkruier. Boek 2 [folder]
2. Vlaamse Molengids 2001 [brochure]

Terug naar jaargangenoverzicht

Home Stuur e-mail