Molenecho's | Belgisch Molenbestand

Home | Vlaams Molentijdschrift | Vereniging | Belgisch Molenbestand

Molenecho's
28ste Jaargang Nr. 3 ~ juli - september 2000

Inhoudstafel

 L. Goeminne Miniatuur met Gentse staakmolen (1469) 115
 De Redactie Editoriaal in tweevoud 116
 Molenzorg vzw Overlijdens van twee Vlaamse molenvrienden  117
 L. Denewet Onze stichter Leo Smet: herdenking geboorte (80 jaar) & 118
  overlijden (10 jaar)  
 De Redactie Molenaarscursussen in Vlaanderen 119
 K. Van den Bossche Duurzame windenergie in de wereld, in Vlaanderen 120-124
 L. Denewet Houten pestelroeden: technische verbeteringen mogelijk?  125-128
 L. Maddens Maalderij "attractie" in Westoria te Diksmuide 129-130
 H.J. Herpelinck Restauratie van de "Tragische Molen" te O.-L.-Vr.-Lombeek  131-132
 W. Roose De tragische demontage van de Tragische Molen in 133-138
  O.-L.-Vr.-Lombeek  
 P. Huys Brugge telde drie dozijn molens in 1580  139-144
 R. Verbist Een veelzijdige bron voor de socio-economische geschiedenis van graanmolens in de Antwerpse vrijheid (1784) 145-149
 F. De Craeke Tentoonstelling en brochure over West-Vlaamse molens 149
 L. Denewet Twee papiermolens te Ieper (ca.1770-1783): speelbal van politieke & militaire gebeurtenissen 150-156
 P. Hesters Molenfotografie in het Interbellum - III 157-161
 P. Huys Weggestroomd water maalt niet meer (Over een middeleeuwse speurdersroman van Helene Nolthenius) 162-163
 P. Huys Het zesde, het twaalfde of het dertiende vat als multer? 163
 H. Caeckaert & Twee sociaal-economische studies van molenaars 164-166
 B. Cambre [licentiaatsthesissen over molens, resp. in & rond Gent en het Land van Turnhout]  
 B. Roisin Arts werd ''n van de laatste Waalse watermolenaars 167-171
 P. Mattelaer Alle indexen op Molenecho's opnieuw verkrijgbaar 171

Terug naar jaargangenoverzicht

Home Stuur e-mail