Molenecho's | Belgisch Molenbestand

Home | Vlaams Molentijdschrift | Vereniging | Belgisch Molenbestand

Molenecho's
28ste Jaargang Nr. 1 ~ januari - maart 2000

Inhoudstafel

P. Bauters Molen-gevelsteen op de Grote Markt te Brussel [foto] 1
De Redactie Digitale unie Molenecho's & Levende Molens / Lidgeld 2000 2
  Molen-wenskaarten voor het dubbel millennium 3-4
Molenzorg vzw Provinciale molendagen in Vlaanderen in 2000  
  Vlaanderen 2000 / Nationale molendagen in het buitenland in 2000 5
L. Denewet Molenmakers in Vlaanderen anno 2000 6-8
G. Houthoofd Bij molenmaker Roland Wieme: molenas en nieuwe kap voor de  
    Rijsselendemolen van Ardooie 9
L. Denewet Ook deze Vlaamse molenrompen haalden 2000 niet meer 10-16
L. Denewet Gecombineerde onder- & bovenslagmolen in Leupegem hersteld 17-20
P. Huys Molenbanaliteit in Ninove (1735) 21
L. Goeminne Slijtage van molenstenen (Oud-Turnhout, 1477-'78) 22
J. Delcour & Plannen & bestek van Alfred Ronse voor de Luizenmolen te 23-40
L. Denewet Anderlecht (1941)  
  1. De restauratiepogingen van 1939-1944: Alfred Ronse als ontwerper  
    2. De plannen en het bestek van A. Ronse  
    3. [Afdruk bestek]  
    4. [Afdruk plannen 1-12]  
P. Hesters Molenfotografie in het Interbellum - I 14-47
P. Huys Twee molengedichten van Jan Prins (1911) 48-50
       

Terug naar jaargangenoverzicht

Home Stuur e-mail